מגוון ביקורות תיאטרון
של המבקר והעיתונאי נחמן בן עמי.

הפרימאדונה והילדה

ועתה – הערה אישית, שאינה נוגעת להצגה דלעיל. עיתונאי מתחסן במרוצת השנים מצער שגיאות הדפוס הצצות ברשימותיו ונמנע מלהגיב עליהן. אולם שגיאות דפוס אחדות, שצצו ברשימתי מאתמול על הצגת "מסיבת יום הולדת" בתיאטרון הקאמרי, משבשות את הבנת הכתוב ונראות לי ראויות לתיקון.

 

– כאשר ציינתי את הדרכת השחקנים המצוינת על-ידי הבמאי ליאונרד ש"ך, כתבתי ש"הוא מוליך את המנוסים שביניהם בקפדנות במסגרת ההצגה" וכאן נשמט חלקו השני של המשפט: "ומחזיק את הבלתי-מנוסים שביניהם היטב בתוך קו הבימוי".

– אני אוהב אמנם להשתמש במילים לועזיות, המיטיבות להגדיר את הטעון הגדרה, אולם לא כתבתי כי מק-קן הוא "אירי פשטני ומרטימיטיבי" (מילה שלא עמדתי עדיין על פשרה) אלא "פשטני ופרימיטיבי".

– ועוד: לא כתבתי שהיהודי והאירי הם "יסודות אנטי-מוסריים מטבע בריאתם" אלא "יסודות אנטי-מוסדיים", שעל כן אין לראותם כנציגי ה-"אסטבלישמנט" בחברתנו.