מגוון ביקורות תיאטרון
של המבקר והעיתונאי נחמן בן עמי.

יוקם תיאטרון דתי

פעילי המשמרת הצעירה של המפד"ל במרחב תל-אביב, עומדת להקים בשבועות הקרובים תיאטרון נסיוני דתי ומקהלה דתית – מוסר "הצופה".

 

הפעילים פנו בקשר לכך למספר משוררים וסופרים דתיים וביקשו מהם להציע להם מחזה מתאים. כן נבדקו מועמדותם של עשרות צעירים דתיים שהביעו רצונם להשתתף במסגרת התיאטרון הדתי, הנתמך אגב על ידי חוגים רחבים ביהדות הדתית.

 

ההנהלה הארצית של המשמרת הצעירה קידמה בישיבתה אתמול בברכה רעיון זה של הפעלת תיאטרון דתי. כן קיימה ההנהלה דיון לתכנון פעולות המשמרת בשנת תשכ"ד אשר יובאו לאשור המועצה הארצית שתכונס בחג הסוכות בתל אביב.

בין התוכניות המובאות – קיומן של שבתות עיון, חוגים רעיוניים ופוליטיים, מחוזיים ומקומיים, חוגי בית ללימוד תנ"ך, תלמוד ועוד.